Go to Top

Forside

Hjorthøjgård – Vejen til større selvstændighed

Hjorthøjgård er en socialpædagogisk organisation, der i kraft af sine forskellige tilbud kan tilbyde en bred vifte af helhedsorienterede tilbud med forskellige niveauer af støtte. Fælles for alle afdelinger er den råde tråd i arbejdet hen imod større selvstændighed med en målsætning sat ud fra den enkeltes evner og kompetencer.

Den røde tråd

Alle vores tilbud er generelt godkendt med differentierede takster, således forskellige støttebehov inden for husets samlede målgruppe kan tilgodeses. Dette er lavet ud fra troen på, at alle borgere udvikles, og vi med de differentierede takster kan tilpasse støtten til den enkeltes udvikling og behov og dermed bevare kontinuitet i indsatsen.

Kendetegnende for os er, at vi aldrig opgiver en opgave, når vi først har sagt ja. I alle vores huse praktiserer vi på et veldefineret teorigrundlag, der er forankret i vores fælles værdier. Vi fokuserer på kompetencer og potentialer for på denne måde at mobilisere den unges egne ressourcer.