Go to Top

Blog Archives

Ingen påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed var den 9. juli 2018 på et opfølgende tilsynsbesøg på afdelingerne Nordlien og Akut/MMS, hvor styrelsen kunne konstatere, at alle målepunkter vedrørende journalføring og instrukser var opfyldt. Styrelsen har her konkluderet, at der aktuelt ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden. Tilsynsrapporterne for afdelingerne kan læses her: Nordlien: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/bosteder/~/media/3C971D1C39624AD19CA1352ABC2E9FCB.ashx Akut/MMS https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/bosteder/~/media/BF1A802E83EC4CCD9D53DCFCBFBA82BE.ashx

Nye psykologiske tests for optimering af behandlingsarbejdet og samarbejde med bl.a. PPR og psykiatrien.

En af Hjorthøjgårds klare visioner er at tilpasse den pædagogiske behandling til den enkelte borger. Derfor er vi blandt andet optagede af borgerens specifikke kognitive og neuropsykologiske ressourcer og udfordringer. Som noget nyt anvendes psykologiske tests i tråd med de tests, der anvendes i sundheds- og socialfagligt regi for at optimere samarbejdet med bl.a. PPR, psykiatri og andre samarbejdspartnere. Testene, der her anvendes til at afklare den unges ressourcer og …Read More