Go to Top

Fundamentbeskrivelse

Hjorthøjgård og den teoretiske forankring

Hjorthøjgård er en fællesbetegnelse for den samlede organisation, der rummer Gården, Myagergård, Akut/MMS, Nordlien og Langebjerggaard.

Denne skrivelse er ikke en redegørelse for indhold og målgruppe i de respektive tilbud, men en beskrivelse af Hjorthøjgårds fælles teoretiske og værdimæssige fundament. Et fundament, der er i al mellemmenneskeligt arbejde er alfa og omega for at kunne hjælpe andre igennem relationer. Grunden til, at det teoretiske fundament rubriceres som både alfa og omega, er, at det er qua det solide, synlige og stabile fundament, man i tilgangen til andre mennesker kan sikre reflekteret behandling. Reflekteret ved, at det er et fælles afsæt for alle i organisationen i deres respektive handlinger i relation til de unge.

Således bliver fundamentet vigtigt på flere måder. Dels bidrager det med en individuel faglig og menneskelig sikkerhed i den pædagogiske tilgang, og dels sikrer det en fælles tilgang til de unge – at alle trækker på samme faglige hammel.

Et af de områder, hvor organisationen Hjorthøjgård tydeligt høster anerkendelse fra sine samarbejdspartnere, er netop den fagligt sikre tilgang til de unge. Sikker på den måde at forstå, at alle ansatte er bekendte med, står inde for og praktiserer det menneskesyn og den metode, Hjorthøjgård har vedtaget, og det opleves af samarbejdspartnerne som et udtryk for en stor professionalitet, men også som udslagsgivende for den positive effekt i anbringelserne.

I en tid, hvor mange hævder, at der ikke findes koncist videnskabeligt belæg for positiv effekt i anbringelser 1, er det betryggende for Hjortshøjgård at kunne dokumentere endda meget positive resultater for netop den reflekterede praksis. Det er ikke resultater, der kvantitativt kan rokke ved den kritiske samfundsdiskurs, men det er resultater, der kvalitativt taler for sig selv. Der er tale om en evaluering lavet af neuropsykolog Steen Hilling af anbringelsesforløbet for de to unge mennesker, der har haft det mest komplekse problemfelt af de beboere, der har været anbragt gennem tiden. Det er to unge mennesker, der var opgivet fra de kommunale og regionale behandlingsinstitutioner, men som i dag – efter en årrække i regi af Hjorthøjgård – ”har en selvhjulpethedsgrad, der er ret høj”.

Med et tydeligt afsæt i et afstemt værdigrundlag og teoretisk forankring

Hjorthøjgård har et klart defineret værdigrundlag, der bærer følgende ordlyd:

På Hjorthøjgård tror vi på:

  • At alle mennesker er gode.
  • At alle gør deres bedste.
  • At alle handler ud fra den bedste mening.
  • At alle er forskellige.

Ønskes hele fundamentbeskrivelsen kan den rekvireres ved at sende en mail til casperfriis@hjorthojgaard.dk