Go to Top

Gården

På Gården er vi godkendt til at have 8 unge i alderen 12-23 år.
Vi lægger vægt på at øge den unges selvstændighed, ansvarlighed og sociale forståelse. Vi afspejler samfundets normer og den kultur, der omgiver os. Med udgangspunkt i den enkelte støtter vi dem i forhold til uddannelse, arbejde, fritid samt de daglige gøremål.

Herudover sætter vi stærkt fokus på socialisering af de unge, så de rustes til et liv udenfor institutionsmiljøet. Dette ikke mindst i forhold til en høj vægtning af deltagelse i det etablerede uddannelsessystem og/eller arbejdsmarked, hvor vi for nylig har kunne fejre både en bestået fiskeriuddannelsen og en slagteruddannelse med fast arbejde til følge.

For pris og yderligere oplysninger kontakt Søren Lynge-Stensgaard tlf. 40 71 31 83 eller sorenl@hjorthojgaard.dk

eller se nærmere på tilbudsportalen under Hjorthøjgård.