Go to Top

Ingen påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed var den 9. juli 2018 på et opfølgende tilsynsbesøg på afdelingerne Nordlien og Akut/MMS, hvor styrelsen kunne konstatere, at alle målepunkter vedrørende journalføring og instrukser var opfyldt.

Styrelsen har her konkluderet, at der aktuelt ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporterne for afdelingerne kan læses her:

Nordlien:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/bosteder/~/media/3C971D1C39624AD19CA1352ABC2E9FCB.ashx

Akut/MMS

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/bosteder/~/media/BF1A802E83EC4CCD9D53DCFCBFBA82BE.ashx