Go to Top

Målgruppe

Hjorthøjgårds målgruppe befinder sig i aldersgruppen 12 år og opefter og kan anbringes inden for Servicelovens § 142, § 107, § 76 og § 3.

Målgruppen befinder sig inden for området af personer med psykiatriske diagnoser, nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.

Evaluering af enkeltmandsprojekter