Go to Top

Myagergård

Myagergård tilbyder et lille og professionelt  behandlingstilbud med plads til 5 unge.

Vi tilbyder faste og strukturerede rammer. Vi kommer hele vejen rundt og arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse, hvor der er fokus på, at den unge får en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive mere selvhjulpen. Vi viser omsorg, men er samtidig vedholdende, tør sætte grænser og stille krav.

Formålet er at føre borgeren ind i en positiv udvikling og give ham/hende troen på, at forandring er mulig, for derigennem at indfri handleplanens opstillede mål.

Myagergård har desuden en udslusningslejlighed ved siden af hovedhuset, hvor den unge øver ADL og selvstændighed inden en evt. udflytning til egen bolig.

For pris og yderligere oplysninger kontakt Søren Lynge-Stensgaard tlf. 40 71 31 83 eller sorenl@hjorthojgaard.dk

eller se nærmere på tilbudsportalen under Hjorthøjgård.