Go to Top

Nordlien

Nordlien – Særforanstaltninger

På Nordlien har vi 4 selvstændige projekter for unge og voksne med komplekse problematikker.

Vi analyserer i visitationen opgaven i dybden, og inddrager vores konsulentkorps i det omfang, det er nødvendigt for at finde ud af, hvilke rammer og hvilket personale der vil være den optimale sammensætning for at løse opgaven.

Hver enkelt beboer har sit eget personaleteam, hvor der arbejdes individuelt i 1:1 kontakt. Vi tror samtidig på, at alle har brug for socialisering med andre i større eller mindre grad. Derfor har vi på Nordlien skabt rammerne for, at de, der normalt har det meget svært i fællesskabet, kan være sammen med andre i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Samtidig udnytter vi den energi og de fælles ressourcer, der er ved at have flere borgere under samme tag, uden at gå på kompromis med den enkeltes støttebehov.

For pris og yderligere oplysninger kontakt Søren Lynge-Stensgaard tlf. 40 71 31 83 eller sorenl@hjorthojgaard.dk

eller se nærmere på tilbudsportalen under Hjorthøjgård