Go to Top

Nye psykologiske tests for optimering af behandlingsarbejdet og samarbejde med bl.a. PPR og psykiatrien.

En af Hjorthøjgårds klare visioner er at tilpasse den pædagogiske behandling til den enkelte borger. Derfor er vi blandt andet optagede af borgerens specifikke kognitive og neuropsykologiske ressourcer og udfordringer. Som noget nyt anvendes psykologiske tests i tråd med de tests, der anvendes i sundheds- og socialfagligt regi for at optimere samarbejdet med bl.a. PPR, psykiatri og andre samarbejdspartnere.

Testene, der her anvendes til at afklare den unges ressourcer og udfordringer, er teoretisk forankrede og velvaliderede psykologiske tests. Disse anvendes til både at klarlægge den unges ressourcer og udfordringer samt til at dokumentere progressionen af behandlingsarbejdet. Testene omfatter bl.a. Connors Comprehensive Behavior Rating Scales (CBRS), Beck Youth Inventories – 2. udgave (BYI-II) samt Wechslers Adult Intelligence Scale – 4. udgave (WAIS-IV).

Viden omkring den unges ressourcer og udfordringer anvendes af personalet til at levere en indsats, der er centreret omkring den unges behov, ressourcer og udfordringer i et udviklings- og trivselsperspektiv.
Der arbejdes fortsat sammen med psykiatrien i forbindelse med udredning af neuropsykiatriske lidelser.