Go to Top

MMS – udredningstilbud

MMS

Et MMS – Målrettet Metode og Strategi, er en indskrivningsperiode af minimum 1 måneds varighed i selvstændig bolig, hvor der laves observationer og udredninger efter nærmere aftale.

Personaleteamet og eventuelle konsulenter udfærdiger en dybdegående redegørelse af den unge i forhold til dennes sociale baggrund.
Der kan iværksættes en neuropsykologisk undersøgelse samt en redegørelse af familie og netværk for at få en korrekt optegnelse af den unges fortid, nutid og fremtid.

Redegørelsen af den unge har til hensigt at munde ud i et forslag til en behandlingsplan samt en anbefaling af fremtidig foranstaltning.

MMS er desuden en tilpasningsfase, hvorunder der tilbydes ro, fordybelse og mulighed for relationsdannelse.

For pris og yderligere oplysninger kontakt Søren Lynge-Stensgaard tlf. 40 71 31 83 eller sorenl@hjorthojgaard.dk

eller se nærmere på tilbudsportalen under Hjorthøjgård.