Go to Top

Visioner & Værdier

I og med Hjorthøjgård er en lærende organisation, udvikler vi løbende vores syn på vores kerneydelse og bestræber os på at tilpasse os den enkelte beboers særlige behov frem for at tænke i målgrupper. Dette stiller store krav til organisationen og ledelsen, og her er vores værdier et centralt og vigtigt omdrejningspunkt.
På Hjorthøjgård tror vi på:

 • At alle mennesker er gode.
 • At alle gør deres bedste.
 • At alle handler ud fra den bedste mening.
 • At alle er forskellige.

Vores arbejde med den unge er som udgangspunkt anerkendende og individuelt tilrettelagt og altid udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte unge.
Vores målgruppe er som oftest meget konkret tænkende, og de har hver deres grund til at nære mistænkelighed overfor voksne. Det er hos os den voksnes ansvar at give den unge de betingelser i hverdagen, som gør, at netop han/hun kan indlede en god og konstruktiv udvikling. Derfor har vi  få fælles regler, men mange individuelle aftaler.

Vores værdigrundlag er:

 • Ligeværdighed
 • Åbenhed
 • Dialog
 • Tillid
 • Fleksibilitet
 • Respekt

 

 • Ligeværdighed betyder for os, at alle mennesker har den samme værdi, at alle har lige ret til en god tilværelse. Derfor er det kompetencer, potentialer og værdier, vi ser efter i vores møde med andre mennesker.
 • Åbenhed betyder for os, at vi ikke har hemmelige dagsordener, at vi har stor medinddragelse, siger tingene ligeud, og at den unge kan få indsigt i det, der skrives om ham/hende sammen med den person, der har skrevet det. Når vores åbenhedsprincip lykkes, holder den unge op med at forsøge at spille os ud imod hinanden, han/hun falder til ro og finder tryghed i at opleve, at der kun er den ene dagsorden, de selv har været med til at aftale.
 • Dialog betyder hos os, at den unge oplever at blive hørt, at vi lytter og kommenterer. Så længe der er dialog, er der basis for udvikling. Når dialogen ophører, kommer konflikterne, og hvis konflikterne accelererer, ophører det konstruktive samvær. Det er de voksnes ansvar at sikre, at den unge ikke opgiver dialogen.
 • Tillid er hos os den materie, vi bygger vores relationer på. Den opnår vi ved at udvise respekt for den unges integritet, den unges værdier og den virkelighedsopfattelse den unge kommer med. Når vi viser den unge tillid, vil de prøve os af, og holder vi fast i at være respektfulde og anerkendende og invitere til dialog, får den unge med tiden tillid til os.
 • Fleksibilitet betyder hos os, at vi i alle situationer så vidt muligt tager højde for, at mennesker er forskellige, at de har forskellige behov, og at vi derfor skal give dem forskellige betingelser. De unge har ikke valgt at bo sammen, og vi skal derfor som voksne tage udgangspunkt i den enkelte, og det som den unge selv definerer som værende værdier.
 • Respekt er for os den værdi, som samler alle de andre værdier i et ord, det betyder, at vi respekterer vores medmennesker som et unikt, særligt og betydningsfuldt individ.